KNOF, Zavod za kreativni razvoj Sevnica


 

Naziv organizacije

KNOF, Zavod za kreativni razvoj Sevnica, Ob gozdu 11, 8290 Sevnica

Predstavitev dejavnosti

Socialni inkubator Posavja je nastal zaradi potreb prebivalcev Posavja in je glavna dejavnost Zavoda KNOF, ki je eno prvih registriranih socialnih podjetij v Sloveniji. Naš glavni namen je spodbujanje in oblikovanja novih delovnih mest in samozaposlovanja, predvsem ranljivih ciljnih skupin (kot so mladi pod 30 let, starejši nad 50 let, invalidi, dolgotrajno brezposelni).

Spodbujamo predvsem podjetništvo, ki upošteva načela socialnega podjetništva: trajnostni razvoj, družbena korist, pomen lokalnega okolja in sodelovanje v odločanju. S podpornim okoljem  za razvoj poslovne ideje, nudimo ''podjetništvo v zavetju''.

Telefon:

068/-612-989

E-mail:

kontakt@knof.si

Spletni naslov

www.knof.si

Kontaktne osebe za prostovoljstvo

Nataša Rupnik, 041/928-099,  natasha.rupnik@gmail.com