Javna dela 2015


Javno povabilo za izvajanje programov javnih del v letu 2015 je odprto od 5. decembra 2014 do porabe sredstev, vendar najdlje do 7. oktobra 2015. Od 12. januarja 2015 je za program na voljo skupaj 33,66 mio EUR. Od 22. 1. 2015 je javno povabilo odprto samo še za razvojne programe socialnega podjetništva.

Javno povabilo smo postopoma zapirali po Območnih službah od 13. do 22. januarja 2015.Tako je od 22. 1. 2015 javno povabilo odprto samo še za razvojne programe socialnega podjetništva.
V javnem povabilu je za izvajanje programov javnih del v letu 2015 na voljo skupaj okvirno 33,66 mio EUR, od tega 1,3 mio EUR za razvojne programe socialnega podjetništva (iz Kataloga pod številko 7.3.). Sredstva se bodo zagotavljala iz proračuna Republike Slovenije. V programe bomo vključili predvidoma 6.000 brezposelnih oseb.
S programom javnih del v letu 2015 vam omogočamo sofinanciranje stroškov za zaposlitev dolgotrajno brezposelnih v programih javnih del, in sicer na področjih socialnega varstva, izobraževanja, kulture, varstva narave, komunale, kmetijstva in sorodnih področjih.


Novosti javnega povabila:

- Izvajalci lahko ponudbo za izbor razvojnega programa javnega dela oddate osebno ali po pošti.
- Razvojni programi pod točkami 7.1., 7.2. in 7.3. iz Kataloga se bodo lahko izvajali v letu 2015 pod pogojem, če so se prvič izvajali v letu 2014. V ponudbi za leto 2015 ni mogoče spreminjati naročnika programa, vsebine ali povečati števila udeležencev v programu.

Več si preberite na
http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/razpisi?aid=1011