CENTER ZA SOCIALNO DELO KRŠKO


V program prostovoljnega dela se vključujejo dijaki, študentje, brezposelni in mlajši upokojenci, ki nudijo učno in psihosocialno pomoč otrokom, ogroženim v psihosocialnem razvoju, družabništvo in pomoč ostarelim, osebam s težavami v duševnem zdravju, žrtvam nasilja, izvajajo delavnice v romskem naselju, vključujejo se pri srečanjih posvojiteljskih in rejniških družin, v počitniške aktivnosti, ... Izvaja se tako na domu uporabnikov, kot v Kriznem centru za otroke in mladostnike (KCM Krško), v varni hiši, v zavetišču za brezdomce ter v prostorih CSD Krško in drugje.

Center za socialno delo Krško tel: 07-49-04-950

e-mail: gpcsd.krsko@gov.si

Kontaktne osebe za prostovoljstvo:

CSD Krško: Carmen Rajer, tel: 07-49-04-953

KCM Krško: Sabina Kaplan, tel: 07-49-05-177