V program prostovoljnega dela se vključujejo dijaki, študentje, brezposelni in mlajši upokojenci, ki nudijo učno in psihosocialno pomoč otrokom, ogroženim v psihosocialnem razvoju, družabništvo in pomoč ostarelim, osebam s težavami v duševnem zdravju, žrtvam nasilja, izvajajo delavnice v romskem naselju, vključujejo se pri srečanjih posvojiteljskih in rejniških družin, v počitniške aktivnosti, ...

CENTER ZA SOCIALNO DELO KRŠKO

KNOF, Zavod za kreativni razvoj Sevnica. Preberite več.

KNOF, Zavod za kreativni razvoj Sevnica

Društvo študentov Brežice je bilo ustvarjeno leta 1995 z namenom, da deluje predvsem na območju občine Brežice in Posavja za študente, dijake in vse mlade po srcu. Društvo je tu zato, da mladim v Brežicah omogoči lažja dijaška in študentska leta...

DRUŠTVO ŠTUDENTOV BREŽICE

Mladinska Točka Veliki Kamen je skupni projekt Prostovoljnega gasilskega društva Veliki Kamen in Mladinskega centra Krško, ki je s svojim delovanjem pričela maja 2004 in lani smo praznovali častitljivo deseto obletnico delovanja. MTVK je hkrati tudi prva mladinska točka, ki je bila ustanovljena v Sloveniji za potrebe aktivnega vključevanja otrok in mladine iz urbanih središč.

Mladinska točka Veliki Kamen